Categories
News

ผู้ประท้วงออกมาชุมนุมตามท้องถนนในเมืองหลวงของจอร์เจีย

ผู้ประท้วงหลายพันคนออกมาชุมนุมตามท้องถนนในเมืองหลวงของจอร์เจียเป็นวันที่สอง หลังจากรัฐสภาสนับสนุนร่างกฎหมายที่นักวิจารณ์ระบุว่าเป็นการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชนและเสรีภาพของพลเมือง ผู้ชุมนุมปะทะกับตำรวจที่ใช้ปืนฉีดน้ำและสเปรย์พริกไทยเพื่อสลายการชุมนุม รัฐบาลระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 นายได้รับบาดเจ็บและอุปกรณ์เสียหาย

มีผู้ถูกจับกุมประมาณ 66 คน รวมทั้งผู้นำฝ่ายค้านคนหนึ่งที่ถูกทุบตี ผู้ประท้วงบางคนในทบิลิซีล้มลงกับพื้นและไอ ขณะที่คนอื่นๆ โบกธงสหภาพยุโรปและจอร์เจีย มีการประณามร่างกฎหมายระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง มันต้องการให้องค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อที่ได้รับเงินทุนจากต่างประเทศมากกว่า 20% ต้องประกาศตัวว่าเป็นตัวแทนต่างชาติไม่เช่นนั้นจะถูกปรับจำนวนมากและอาจถูกจำคุก ฝ่ายค้านกล่าวว่ากฎหมายแบบรัสเซียถือเป็นการเปลี่ยนไปสู่อำนาจนิยมและจะทำลายโอกาสของจอร์เจียในการเข้าร่วมสหภาพยุโรป ตำรวจเตือนผู้ประท้วงให้สลายตัวพร้อมส่งข้อความซ้ำผ่านลำโพง ในที่สุด เจ้าหน้าที่ที่สวมชุดปราบจลาจลก็เคลียร์ถนนรัสตาเวลี ซึ่งเป็นทางสัญจรหลักนอกรัฐสภา