Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารบำบัด สำหรับคนที่มีเกล็ดเลือดต่ำ

บริการด้านอาหาร: อาหารบำบัด สำหรับคนที่มีเกล็ดเลือดต่ำ การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ และจัดให้ถูกหลักโภชนาการ เป็นการช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการของโรค เพิ่มโอกาสรอดชีวิต รวมทั้งป้องกันการเกิดภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่ได้รับการรักษาโรค ดังนั้น ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับคนที่มีโรคประจำตัว เพราะจะต้องจำกัดในเรื่องของปริมาณของอาหารที่จะรับประทานเข้าไป และต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมกับโรคประจำตัว เพื่อให้ร่างกายได้นำสารอาหารเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของผู้ป่วย